Promocja!

Szkolenie na drony do NSTS-05 – 11-12.10.2021r.

1739,00 

Szkolenie do NSTS-05 – 11-12.10.2021 r. – teoria on-line, praktyka w Krakowie

Opis

Zapraszamy na szkolenie do wykonywania operacji BSP w kategorii szczególnej wg scenariusza NSTS-05 (BVLOS do 4 kg masy drona) – teoria on-line w formie wykładu na żywo, praktyka realizowana w Krakowie (Dzielnica Pychowice) w kolejnych dniach roboczych.

Szkolenie teoretyczne on-line

Teoria trwa 2,5 dnia i odbywa się w godzinach 9:00 – 17:00 przez 2 pierwsze dni szkolenia (po ok 8 h) oraz 3-4 godziny ostatniego dnia teorii. Szkolenia teoretyczne prowadzimy on-line przy pomocy aplikacji Zoom (dostępna na komputery stacjonarne, tablety, smartfony). Szkolenie teoretyczne jest prowadzone na żywo przez instruktorów. Poza wykładem, który jest nagrywany i udostępniany po szkoleniu, uczestnicy dostają również materiały szkoleniowe w formie tekstowej.

Szkolenie teoretyczne obejmuje swoim programem 8 przedmiotów:

 1. Przepisy lotnicze.
 2. Ograniczenia możliwości człowieka.
 3. Procedury operacyjne.
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu.
 5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych.
 6. Meteorologia.
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie.
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Kursant podchodzi do egzaminu z 8 powyższych przedmiotów, na który składa się minimum 80 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Aby uznać szkolenie teoretyczne za zaliczone kursant ma obowiązek zaliczyć test na minimum 75% poprawnych odpowiedni liczonych z całkowitej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Szkolenie praktyczne (Kraków – Pychowice)

Szkolenie praktyczne trwa nie krócej niż 9 godzin zegarowych, z czego przynajmniej 1h to szkolenie naziemne z obsługi i funkcji systemu bezzałogowego statku powietrznego.

Szkolenie prowadzone jest na dronach DJI Phantom 4/4 Pro w okolicach ul. Skotnickiej w Krakowie (Dzielnica Pychowice). Nie prowadzimy szkoleń na BSP będących własnością kursanta chyba, że przed szkoleniem zostanie to ustalone indywidualnie z instruktorami.

Szkolenie praktyczne można uznać za zaliczone po zdaniu egzaminu praktycznego realizowanego na zakończenie lotów w dniu szkolenia.

Szczegółowy program szkolenia – zarówno teoretycznego jak i praktycznego – zawarty jest w WYTYCZNYCH NR 19 PREZESA URZĘDULOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-05 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mniejszej niż 4kg, w odległości nie większej niż 2km od pilota bezzałogowego statku powietrznego.

Podsumowanie

Kursant w ramach szkolenia i w cenie szkolenia ma gwarantowane:

 • 16h wykładów on-line (nagrywanych, udostępnionych po szkoleniu z możliwością ponownego odtworzenia)
 • materiały szkoleniowe w formie tekstowej
 • szkolenie praktyczne w powietrzu poprzedzone szkoleniem praktycznym na ziemi
 • egzamin teoretyczny
 • egzamin praktyczny w terenie na naszych dronach
 • wystawienie i wysyłka certyfikatów ukończenia szkolenia do Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • wsparcie poszkoleniowe

UWAGI:

 • na obecną chwilę nie ma dodatkowych opłat administracyjnych za wydanie uprawnień
 • badania lotniczo-lekarskie nie są wymagane
 • do uzyskania uprawnień potrzebne jest zaliczenie egzaminów wewnętrznych, nie ma dodatkowych egzaminów państwowych
 • zajęcia praktyczne są realizowane elastycznie – dopasowane do możliwości czasowych kursantów