Szkolenie NSTS-02 „EU” (VLOS MR do 25kg)-spytaj o termin

1590,00 

Szkolenie NSTS -02 – wykłady on-line NA ŻYWO z Instruktorem ( NIE dostęp do PLATFORMY E-LEARNING’owej ), teoria, praktyka + egzamin.

9 w magazynie

Opis

Szkolenie pilota drona do wykonywania operacji BSP w kategorii szczególnej wg scenariusza NSTS-02 – teoria on-line (w formie wykładów na żywo z Instruktorem !) , praktyka realizowana w Krakowie (uroczysko Górka Pychowicka).

Szkolenie teoretyczne on-line

Teoria trwa 2 dni i odbywa się w godzinach 9:00 – 16:00 przy pomocy aplikacji Zoom (dostępna na komputery stacjonarne, tablety, smartfony). UWAGA: Szkolenie odbywa się w formie wykładów na żywo z instruktorem a nie na platformie e-learning ! Daje to możliwość interaktywnego, bieżącego kontaktu, zadawania pytań, analizy konkretnych przypadków.

Szkolenie teoretyczne obejmuje swoim programem 8 przedmiotów:

 1. Przepisy lotnicze.
 2. Ograniczenia możliwości człowieka.
 3. Procedury operacyjne.
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu.
 5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych.
 6. Meteorologia.
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie.
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Kursant podchodzi do egzaminu z 8 powyższych przedmiotów, na który składa się 80 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Aby uznać szkolenie teoretyczne kursant ma obowiązek zaliczyć test na minimum 75% poprawnych odpowiedni liczonych z całkowitej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Egzamin teoretyczny on-line lub w formie tradycyjnej – pisemnej.

Wspólne (dla formy on-line i pisemnej) założenia: egzamin składa się z 80 pytań, po 10 pytań z każdego działu tematycznego z programu szkoleniowego. Jest to test jednokrotnego wyboru – do każdego pytania są 4 możliwe odpowiedzi, z czego 1 poprawna, każde pytanie oceniane jest zerojedynkowo, nie ma punktów ujemnych. Czas na pisanie egzaminu to 120 minut. Egzamin teoretyczny (zgodnie w wytycznymi załącznika VI do rozporządzenia UE nr
2018/1339
) przeprowadzany jest przez osobny podmiot szkolący, cena szkolenia uwzględnia koszt egzaminu. Egzamin można zdawać w 2 formach:

 1. Egzamin w firmie pisemnej – tradycyjnej. Pisany pod nadzorem podmiotu szkolącego, pytanie zakreślane są na karcie odpowiedzi, która jest archiwizowana przez podmiot szkolący.
 2. Egzamin jest w formie elektronicznej – przeprowadzany jest zdalnie (on-line) i ma formę egzaminu nadzorowanego poprzez aplikację Zoom (lub inną). Przez cały czas trwania egzaminu kursant pozostaje na wizji z włączoną kamerą. Egzamin może być nagrywany, po egzaminie jednak nagranie ulega skasowaniu. Termin egzaminu on-line jest ustalany podczas szkolenia teoretycznego.

Szkolenie praktyczne w Krakowie (Pychowice)

Szkolenie praktyczne trwa nie krócej niż 8 godzin zegarowych, z czego 7 godzin czasu jest przeznaczonych na szkolenie w powietrzu a 1 godzina czasu szkolenia to szkolenie naziemne z obsługi i funkcji systemu bezzałogowego statku powietrznego oraz teoretyczne przygotowanie do przeprowadzania czynności lotniczych w formie krótkiego wykładu (briefing).

Szkolenie prowadzone jest na dronach DJI Phantom 4/4 Pro, Mavic 3 oraz DJI Matrice 210 RTK w okolicach ul. Skotnickiej w Krakowie (Dzielnica Pychowice). Nie prowadzimy szkoleń na BSP będących własnością kursanta chyba, że przed szkoleniem zostanie to ustalone indywidualnie z instruktorami.

Szkolenie praktyczne można uznać za zaliczone po zdaniu egzaminu praktycznego realizowanego na zakończenie lotów w dniu szkolenia.

Szczegółowy program szkolenia – zarówno teoretycznego jak i praktycznego – zawarty jest w Wytycznnych nr 7/2023 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii wielowirnikowiec (MR), o masie startowej mniejszej niż 25 kg

Podsumowanie

Kursant w ramach szkolenia ma gwarantowane:

 • 14h wykładów on-line (nagrywanych, udostępnionych po szkoleniu z możliwością ponownego odtworzenia) podzielonych na 3 dni robocze, szczegółowe omówienie najważniejszych kwestii wraz z pytaniami Uczestników.
 • szkolenie praktyczne z terenie (minimum 8h) poprzedzone szkoleniem praktycznym na ziemi z czego: 3 h na dronach o masie do 4 kg (Phantom, Mavic 3) oraz 4h na dronie DJI Matrice 210 RTK.
 • egzamin teoretyczny
 • egzamin praktyczny w terenie na naszych dronach
 • wystawienie i wysyłka certyfikatów ukończenia szkolenia do Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • wsparcie poszkoleniowe

UWAGI:

 1. Co jest wymagane:
  Aby wziąć udział w szkoleniu do kategorii szczególnej do scenariusza NSTS-02 każdy uczestnik jest zobowiązany:

  • założyć konto operatora-osoby fizycznej na stronie https://drony.ulc.gov.pl/
  • zarejestrowań profil pilota po zarejestrowaniu profilu operatora na stronie https://drony.ulc.gov.pl/
  • przejść szkolenie do A1/A3 i zaliczyć egzamin do A1/A3 na stronie https://drony.ulc.gov.pl/
  • przystępując do szkolenia praktycznego uczestnik podpisuje oświadczenie, że jego stan zdrowia nie zagraża bezpieczeństwu lotów BSP podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych oraz egzaminu wewnętrznego praktycznego

   2. Co nie jest wymagane:

  • na obecną chwilę nie ma dodatkowych opłat administracyjnych za wydanie uprawnień
  • badania lotniczo-lekarskie nie są wymagane
  • do uzyskania uprawnień potrzebne jest zaliczenie egzaminów wewnętrznych, nie ma dodatkowych egzaminów państwowych
   Zapraszamy do kontaktu, składania propozycji terminów szkoleń.
  Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia także w wariancie indywidualnym (1-2 osoby)
  Robert Oset
  tel. 501 713 999
  mail: info@coptertech.pl (lub przez formularz kontaktowy z naszej stron)