Szkolenie „unijne” do NSTS-01 – 06-08.04.2021r

999,00 

Szkolenie do NSTS-01 – 06-08.04.2021 r. – teoria on-line, praktyka w Krakowie

SKU: 10-1-1-3 Kategoria:

Opis

Szkolenie do wykonywania operacji BSP w kategorii szczególnej wg scenariusza NSTS-01 – teoria on-line, praktyka realizowana w Krakowie (Pychowice). Szkolenie na zupełnie nowych zasadach (większa też dawka wiedzy), zgodnych z przepisami unijnymi na podstawie wytycznych z 29.12.2020 Prezesa ULC, daje (w skrócie) uprawnienia podobne do dawnego (polskiego, sprzed 29.12.2020) uprawnienia UAVO-VLOS do 4kg (w polskim prawie było do 5kg). Najważniejsza różnica (w skrócie) w stosunku do kategorii A1-A3 dostępnych on-line na stronie ULC polega na dopuszczeniu w nSTS-01 do lotów w bezpośredniej bliskości osób postronnych, budynków i pojazdów.

Szkolenie teoretyczne on-line

Teoria trwa 3 dni (ostatni dzień – maks 2-3 h – dokończenie)  i odbywa się w godzinach 9:00 – 17:00 przy pomocy aplikacji Zoom (dostępna na komputery stacjonarne, tablety, smartfony).
W trakcie szkolenia planowane są krótkie przerwy (po kilka-kilkanaście minut) oraz jedna dłuższa-obiadowa. Wszystkie przerwy uzgadniane są z Kursantami w trakcie trwania szkolenia.

Szkolenie teoretyczne obejmuje swoim programem 8 przedmiotów:

 1. Przepisy lotnicze.
 2. Ograniczenia możliwości człowieka.
 3. Procedury operacyjne.
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu.
 5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych.
 6. Meteorologia.
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie.
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Kursant podchodzi do egzaminu z 8 powyższych przedmiotów, na który składa się minimum 80 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Aby uznać szkolenie teoretyczne kursant ma obowiązek zaliczyć test na minimum 75% poprawnych odpowiedni liczonych z całkowitej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Egzamin teoretyczny on-line

Egzamin jest w formie elektronicznej, przeprowadzany jest zdalnie (on-line) i ma formę egzaminu nadzorowanego poprzez aplikację Zoom. Przez cały czas trwania egzaminu (60 minut) kursant pozostaje na wizji z włączoną kamerą. Egzamin może być nagrywany jako dokumentacja szkolenia. Termin egzaminu on-line jest ustalany podczas szkolenia teoretycznego.

Szkolenie praktyczne w Krakowie (Pychowice)

Szkolenie praktyczne trwa nie krócej niż 4 godziny zegarowe, z czego 3/4 czasu są przeznaczone na szkolenie w powietrzu i 1/4 czasu szkolenia to szkolenie naziemne z obsługi i funkcji systemu bezzałogowego statku powietrznego.

Szkolenie prowadzone jest na dronach DJI Phantom 4/4 Pro w okolicach ul. Skotnickiej w Krakowie (Dzielnica Pychowice). Nie prowadzimy szkoleń na BSP będących własnością kursanta chyba, że przed szkoleniem zostanie to ustalone indywidualnie z instruktorami.

Szkolenie praktyczne można uznać za zaliczone po zdaniu egzaminu praktycznego realizowanego na zakończenie lotów w dniu szkolenia.

Szczegółowy program szkolenia – zarówno teoretycznego jak i praktycznego – zawarty jest w Wytycznych Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg.

Podsumowanie

Kursant w ramach szkolenia ma gwarantowane:

 • min 16h wykładów on-line (nagrywanych, udostępnionych po szkoleniu z możliwością ponownego odtworzenia) podzielonych na 3 dni robocze
 • szkolenie praktyczne z terenie (minimum 4h) poprzedzone szkoleniem praktycznym na ziemi
 • egzamin teoretyczny on-line
 • egzamin praktyczny w terenie na naszych dronach
 • wystawienie i wysyłka certyfikatów ukończenia szkolenia do Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • wsparcie poszkoleniowe

UWAGA:

 • na obecną chwilę nie ma dodatkowych opłat administracyjnych za wydanie uprawnień
 • badania lotniczo-lekarskie nie są wymagane
 • do uzyskania uprawnień potrzebne jest zaliczenie egzaminów wewnętrznych, nie ma dodatkowych egzaminów państwowych