Szkolenie NSTS-01 „EU” + warsztaty foto-video-spytaj o termin

1450,00 

Szkolenie NSTS -01 – wykłady on-line NA ŻYWO z Instruktorem-teoria, praktyka,  egzamin + warsztaty foto-video z fotografii „klasycznej” i filmowania – z drona i aparatu.

4 w magazynie

Opis

Szkolenie na pilota drona do wykonywania operacji BSP w kategorii szczególnej wg scenariusza NSTS-01 – teoria on-line (w formie wykładów na żywo z Instruktorem !) w pakiecie z zajęciami „Aerial Foto-Video”,  praktyka realizowana w Krakowie (uroczysko Górka Pychowicka). Po zakończeniu szkolenia „głównego” NSTS (część praktyczna) rozpoczynamy warsztaty „aerial foto-video”, które trwają około 4 godziny, szczegóły dotyczące tych warsztatów można znaleźć TUTAJ.

W celu ustalenie konkretnego, pasującego Ci terminu – zapraszam do kontaktu – info@coptertech.pl, tel. 501 713 999.

 • UWAGA: z końcem roku 2023 upłynął ostateczny termin na składanie oświadczeń (do Urzędu Lotnictwa Cywilnego) OPERATORÓW o operacji w kategorii szczególnej (NSTS-xx). Osoby chcące latać w kategorii szczególnej od początku roku 2024 powinny zatem posiadać złożone (do końca roku 2023) w/w oświadczenia, tym samym warunkiem 100% zgodności z prawem niniejszego szkolenia (część NSTS) jest posiadanie takiego oświadczenia, złożonego w terminie do końca 2023r.
  Jeżeli ktoś nie zdążył jednak złożyć takowego oświadczenia w roku 2023, może (mimo to) zrobić ukończyć szkolenie NSTS -xx i lata legalnie na innym, niż swój numerze operatora. Dla przykładu – pilot może wykorzystywać nr. operatora swojego pracodawcy wykonując dla niego operacje w kategorii szczególnej, lub na numerze operatora dowolnej osoby (podmiotu), która posiada ważne oświadczenie (czyli złożone do końca roku 2023) o operacji w kategorii szczególnej.
 • Definicja pojęcia OPERATORA BSP (Bezzałogowego Statku Powietrznego): dowolna osobę prawna lub fizyczna eksploatująca lub zamierzająca eksploatować co najmniej jeden system bezzałogowego statku powietrznego (wg EASA: posiadacz lub osoba/podmiot, który wynajmuje drona). Może nim zatem być zarówno pojedyncza osoba jak również duży podmiot – firma, korporacja, instytucja etc.
 • Definicja pojęcia PILOTA BSP : po prostu osoba pilotująca bezzałogowy statek powietrzny. Pilot może być również operatorem BSP, jeśli jest jego właścicielem (eksploatuje BSP) lub zostać wynajęty przez operatora do wykonania danej operacji dronowej.

Zakres szkolenia teoretycznego on-line do NSTS-xx

Teoria trwa zwykle 2 dni (lub w wariancie „skompresowanym” – jeden dzień ale wówczas około 10 godzin)i odbywa się w godzinach 9:00 – 16:00 przy pomocy aplikacji Zoom, Google Meets (dostępna na komputery stacjonarne, tablety, smartfony). UWAGA: Szkolenie odbywa się w formie wykładów na żywo z instruktorem a nie na platformie e-learning ! Daje to możliwość interaktywnego, bieżącego kontaktu, zadawania pytań, analizy konkretnych przypadków.
Ponadto (niezależnie od wybranego wariantu) na kilka dni przed szkoleniem wysłane są materiały Video w formie wykładów (8 działów), które Kursant może obejrzeć przed spotkaniem on-line na żywo, co daje bardzo solidne podstawy do opanowania większości wymaganych zagadnień. Dodatkowe wykłady on-line (po uprzednim zapoznaniu się z materiałami video) z możliwością interaktywnego kontaktu na żywo z instruktorem, dają naprawdę kompleksową dawkę wiedzy  teoretycznej.

Szkolenie teoretyczne obejmuje swoim programem 8 przedmiotów:

 1. Przepisy lotnicze.
 2. Ograniczenia możliwości człowieka.
 3. Procedury operacyjne.
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu.
 5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych.
 6. Meteorologia.
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie.
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Kursant podchodzi do egzaminu z 8 powyższych przedmiotów, na który składa się minimum 80 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Aby uznać szkolenie teoretyczne kursant ma obowiązek zaliczyć test na minimum 75% poprawnych odpowiedni liczonych z całkowitej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Zagadnienia poruszane w ramach dodatkowego zakresu szkolenia Aerial Photo Video:

Egzamin teoretyczny on-line lub w formie tradycyjnej – pisemnej.

Wspólne (dla formy on-line i pisemnej) założenia: egzamin składa się z 80 pytań, po 10 pytań z każdego działu tematycznego z programu szkoleniowego. Jest to test jednokrotnego wyboru – do każdego pytania są 4 możliwe odpowiedzi, z czego 1 poprawna, każde pytanie oceniane jest zerojedynkowo, nie ma punktów ujemnych. Czas na pisanie egzaminu to 120 minut. Egzamin teoretyczny (zgodnie w wytycznymi załącznika VI do rozporządzenia UE nr
2018/1339
) przeprowadzany jest przez osobny podmiot szkolący, cena szkolenia uwzględnia koszt egzaminu.

 1. Egzamin w firmie pisemnej – tradycyjnej. Pisany pod nadzorem podmiotu szkolącego, pytanie zakreślane są na karcie odpowiedzi, która jest archiwizowana przez podmiot szkolący.
 2. Egzamin jest w formie elektronicznej – przeprowadzany jest zdalnie (on-line) i ma formę egzaminu nadzorowanego poprzez aplikację Zoom (lub inną). Przez cały czas trwania egzaminu kursant pozostaje na wizji z włączoną kamerą. Egzamin może być nagrywany, po egzaminie jednak nagranie ulega skasowaniu. Termin egzaminu on-line jest ustalany podczas szkolenia teoretycznego.

Szkolenie praktyczne w Krakowie (Pychowice)

Szkolenie praktyczne trwa nie krócej niż 4 godziny zegarowe, z czego 3/4 czasu są przeznaczone na szkolenie w powietrzu i 1/4 czasu szkolenia to szkolenie naziemne z obsługi i funkcji systemu bezzałogowego statku powietrznego oraz teoretyczne przygotowanie do przeprowadzania czynności lotniczych w formie krótkiego wykładu.

Szkolenie prowadzone jest na dronach DJI Phantom 4/4 Pro w okolicach ul. Skotnickiej w Krakowie (Dzielnica Pychowice). Nie prowadzimy szkoleń na BSP będących własnością kursanta chyba, że przed szkoleniem zostanie to ustalone indywidualnie z instruktorami.

Szkolenie praktyczne można uznać za zaliczone po zdaniu egzaminu praktycznego realizowanego na zakończenie lotów w dniu szkolenia.

Szczegółowy program szkolenia – zarówno teoretycznego jak i praktycznego – zawarty jest w Wytycznych Nr 6/2023 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg.

Podsumowanie

Kursant w ramach szkolenia ma gwarantowane:

 • wykłady on-line wg w/g harmonogramu opisanego powyżej ( wariant 2 dniowy lub 1 dniowy „skompresowany”)
 • materiały szkoleniowe na własność, które wysyłamy przed szkoleniem – skrypt, dodatkowe wykłady w formie materiału Video.
 • szkolenie praktyczne z terenie (minimum 4h) poprzedzone szkoleniem praktycznym na ziemi
 • egzamin teoretyczny
 • egzamin praktyczny w terenie na naszych dronach
 • wystawienie i wysyłka certyfikatów ukończenia szkolenia do Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • wsparcie poszkoleniowe

UWAGI:

 1. Co jest wymagane:
  Aby wziąć udział w szkoleniu do kategorii szczególnej do scenariusza NSTS-02 każdy uczestnik jest zobowiązany:

  • założyć konto operatora-osoby fizycznej na stronie https://drony.ulc.gov.pl/
  • zarejestrowań profil pilota po zarejestrowaniu profilu operatora na stronie https://drony.ulc.gov.pl/
  • przejść szkolenie do A1/A3 i zaliczyć egzamin do A1/A3 na stronie https://drony.ulc.gov.pl/
  • przystępując do szkolenia praktycznego uczestnik podpisuje oświadczenie, że jego stan zdrowia nie zagraża bezpieczeństwu lotów BSP podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych oraz egzaminu wewnętrznego praktycznego

   2. Co nie jest wymagane:

  • na obecną chwilę nie ma dodatkowych opłat administracyjnych za wydanie uprawnień
  • badania lotniczo-lekarskie nie są wymagane
  • do uzyskania uprawnień potrzebne jest zaliczenie egzaminów wewnętrznych, nie ma dodatkowych egzaminów państwowych
   Zapraszamy